Rivedal galleri
Hyllset | Dalsfjordvegen 2527 | 6982 Holmedal +47 9950 0883

Reidun Vinda

 

Reidun Rose Vinda er fødd 1964, i Øvre Årdal, der ho no også har vore busett i 20 år til 2017, etter å ha tatt kunstutdanning ved Kunsthøgskolen i Bergen mellom 1992 og 1997. I Årdal var ho kunstlærar i kulturskulen og miljøkoordinator på Årdal vidaregåande skule, samstundes som ho fann tid til å arbeide kreativt og skape biletkunst. I januar 2017 flytta ho til Berlin, der ho no bur og arbeider med kunst på heiltid.

Reidun har bakgrunn som tekstilkunstar, og har tidlegare arbeidd mest med foto og grafiske uttrykk. I utstillinga i Rivedal galleri sommaren 2018 vil Reidun vise nye sider av kunstnarskapen sin. Ho har ei tid eksperimentert med ulike spor i overflater, og dette arbeidet har resultert i både svært fargesterke, friske uttrykk og i bilete med ein mørkare og meir redusert fargepalett i rustfargar. Reidun har i den siste tida arbeidd mest i store format (2 m x 2 m), men i sommarutstillinga vil de også finne mellomstore og mindre format.

VIDEO FRÅ UTSTILLING I BERLIN 2018

 


Reidun Rose Vinda og Oddveig Lyngstad (Rivedal Galleri)