Edith Tvedt

Edith Tvedt, f. 09.12.1957

Hovudutstillar 2020

Kunstrelatert utdanning:

Heimeyrkesskulen i Jølster: teikning, form og farge /t tre, metalll og leramikk
Friundervisninga: Teikne. Og maleskule i Oslo (6 mnd)
KHUB: hovudfag i keramikk

Arbeidserfaring:

 • Eigen verkstad, Rones, Sogndal (3 år)
 • Høgskulen i Sogn og Fjordane: Lektor i forming (2 år)
 • Odda ungdomsskule: Formingslærar (1 år)
 • Kulturskulen, indre Sogn: Lærar, teikning og maling (3 år)
 • Kulturskulen, Åsane: Lærar, teikning og maling (1 år)
 • Galleri Krydder, verkstad: 2 år

Utstillingar:

 • Oslo keramiske symposium, gruppeutstilling
 • Konsertpaleet
 • Exit, Bergen
 • Bergen kunstindustrimuseum, 8 keramikere
 • Stipendutstillingen
 • Norske kunsthåndtverkere
 • Luster kunstlag
 • Agatunet, juleutstilling
 • Kulturhuset i Sogndal, sommarutstilling
 • Galleri Krydder
 • Sogndal kunstlag, juleutstilling

Stipend:

 • Etablerarstipend, norske kunsthåndtverkere

 

Edith Tvedt, f. 09.12.1957

Bildegalleri

DefaultDefaultDefaultDefaultDefaultDefaultDefault