Rivedal galleri
Hyllset | Dalsfjordvegen 2527 | 6982 Holmedal +47 9950 0883

Oddveig Lyngstad

Eigar av Rivedal Galleri

 

Oddveig Lyngstad er mest kjend for trerelieff, smykke, englar og dørskilt, alt produsert i ulike trematerialer.  Dørskilt blir laga på bestilling. Oddveig eig og driv Rivedal Galleri, og har utdanning frå Høgskulen i Telemark, Notodden, der ho studerte formgjevingsfag i tre år (1993 - 1996). 

Trerelieff

Trerelieff

Trerelieffa er skorne hovudsakleg i lind, bjørk eller or. Oddveig brukar også gammalt materiale og rekved i arbeida sine. 
Englar

Englar

Englane er laga i tre, og monterte med streng/metalltråd og perler, og med eit langt oppheng av metalltråd.
Dørskilt

Dørskilt

Oddveig er kjend landet rundt for dørskilta sine.  Desse blir laga på bestilling
Tidlegare arbeid

Tidlegare arbeid

Her kan du sjå Oddveig Lyngstads trerelieff, englar og anna som no er selt.