Rivedal galleri
Hyllset | Dalsfjordvegen 2527 | 6982 Holmedal +47 9950 0883

Betaling

Vi tar imot bank- og kredittkort, samt Vipps og kontant betaling i galleriet.

Frakt/porto

Porto og eventuelt oppkravsgebyr er ikkje inkludert i prisen.  Dersom kunsten kjem i retur til galleriet pga manglande henting vil du bli krevd eit gebyr på kr 600,-

Lov om kunstavgift

Ved sal av kunstverk over kr. 2000 må vi krevje ei avgift på 5 % til Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH).
Les meir om BKH

VILKÅR for kjøp frå Rivedal Galleri

Betaling og levering

Dersom ikkje anna er avtalt:

  • Forskotsbetaling til Rivedal Galleri sin konto.
  • Som postoppkrav. 
  • Eventuelt kort- eller kontant betaling ved henting i galleriet i Rivedal.
     
  • På kunst over kr. 2000,- kjem lovpålagt 5% kunstavgift til Bildende Kunstnarar sine Hjelpefond.  
  • Porto og eventuelt oppkravsgebyr som tillegg til prisen.. 
  • Rivedal Galleri tek ingen ekspedisjonsgebyr i samband med kjøp over internett.

Alle bestillingar blir fortløpande handsama i galleriet sine opningstider og blir sendt så snart som mogleg, seinast innan 3 arbeidsdagar. 

Garanti

Vi gjer vårt ytste for å attgje kunsten mest mogleg korrekt, men gjer merksam på at kunsten kan variere noko i farge frå skjerm til skjerm. 

Vi tek atterhald om skrivefeil og utselde varer.

Returrett / angrefrist

Vi viser til gjeldande reglar for forbrukarkjøp, mellom dei Kjøpslova, Angrerettlova, E-handelslova, Markedsføringslova, Kredittkjøpslova og Personopplysningslova.

Det er 14 dagars angrefrist ved kjøp via internett.
Angrefrist skjema: Fjernsal og sal utanfor fast utsalsstad av varer
Dette skjemaet er obligatorisk ifølgje forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsett av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med heimel i lov 21.12.2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsal og sal utanfor fast utsalsstad (angrerettlova) § 10.

Kreditering berre til same konto.

Rivedal Galleri omset kunst som mellommann for kunstnar/eigar. Eigedomsretten til bileta tilhøyrer kunstnar/eigar inntil heile beløpet er betalt. (Jmf. Pantelova §3-14 og 3-22)

For meir informasjon: www.lovdata.no

Personopplysningar

Personopplysningar blir berre handsama internt, og vil ikkje bli gjeve til tredje person.

Kontakt oss gjerne for meir informasjon post@rivedalgalleri.no eller tel. 5773 4410 / 995 00 883.